ACTIUNI DE EVALUARE A EFECTIVELOR SPECIILOR DE ANIMALE STRICT PROTEJATE (URS BRUN, LUP, RAS SI PISICA SALBATICA) IN JUDETUL DAMOVITA, PENTRU ANUL 2018- click aici

ANUNT FOARTE IMPORTANT!!

 

CONTRACTELE "CASA VERDE" - DOSARE ACCEPTATE 151- 345 SE VOR SEMNA PANA LA DATA DE 29.12.2017, cele  nesemnate (pana la data mentionata) se vor returna la Administratia Fondului pentru Mediu.

 

Dosare propuse spre respingere (151-345) "Casa Verde Clasic" Sesiunea 2016 DESCARCA TABEL

Dosare acceptate (151 - 345) "Casa Verde Clasic" Sesiunea 2016 DESCARCA TABEL

Dosare propuse spre respingere (101-150) "Casa Verde Clasic" Sesiunea 2016 -DESCARCA TABEL

Dosare acceptate (101 - 150) "Casa Verde Clasic" Sesiunea 2016   DESCARCA TABEL

Dosare propuse spre respingere (51-100) "Casa Verde Clasic" Sesiunea 2016 -DESCARCA TABEL

Dosare acceptate (51 - 100) "Casa Verde Clasic" Sesiunea 2016   DESCARCA TABEL

Dosare propuse spre respingere (1-50) "Casa Verde Clasic" Sesiunea 2016 -DESCARCA TABEL

Dosare acceptate (1 - 50) "Casa Verde Clasic" Sesiunea 2016   DESCARCA TABEL

CONTESTATII ACCEPTATE

LISTA5

LISTA4

LISTA3

LISTA2

LISTA 1

Relatii la telefon 0314381664

ACIUNE DE ECOLOGIZARE 1 APRILIE 2017

Stadiul Programului "Casa Verde

 

COMUNICAT DE PRESA - 28.09.2016

http://lege5.ro/monitoroficial/mongiydknzsgi/monitorul-oficial-partea-i-nr-747-26-09-2016

http://afm.ro/casa_verde.php

PROGRAM PRIMIRE DOSARE DE FINANŢARE:

10 – 24 octombrie 2016

Suma  repartizată pentru judeţul DAMBOVITA, conform Anexei la Dispoziţia nr.483/27.09.2016 - afişată pe site-ul www.afm.ro   este de1 546 827 

suplimentata incepand cu data de 12.10.2016 cu inca 515609 lei

Plafon total pentru judetul Dambovita: 2.062.436 lei

Statistica la sfarsitul zilei a 7-a:

nr dosare inregistrare: 345

plafon ramas:0,00

Ultimul dosar inscris: 18.10.2016 ora 10:08:02

Conform art. 15 lit (1) din O.M. 1817/20.09.2016

TABEL NOMINAL - DOSARE FINANTARE

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Dâmboviţa este instituţie cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare la nivel judeţean.

Context legal

APM Dâmboviţa s-a reorganizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 265/2006, precum şi ale altor acte normative aplicabile.

APM Dâmboviţa îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel judeţean, în domeniile implementării politicilor de mediu, a legislaţiei şi reglementarilor în vigoare şi coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel judeţean.

Misiune

APM Dâmboviţa este menită să acţioneze pentru a asigura populaţiei judeţului un mediu sănătos pentru generaţiile prezente şi viitoare şi să realizeze unele îmbunătăţiri majore şi continue ale calităţii aerului, solului şi apelor.

Prin serviciile/compartimentele de specialitate, APM Dâmboviţa asigură la nivel judeţean:

o emiterea actelor de reglementare în domeniul protecţiei mediului;

o implementează cerinţele legislaţiei naţionale şi comunitare în sectoarele calitatea aerului, gestiunea deşeurilor şi chimicale, conservarea şi protecţia habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, protecţia solului şi subsolului;

o monitorizează calitatea factorilor de mediu;

o asigură accesul publicului interesat la informaţia de mediu disponibilă;

o promovează educaţia ecologică în contextul dezvoltării durabile.

Întreaga activitate desfăşurată în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa are ca scop şi finalitate concretizarea principalelor obiective privind protecţia mediului stabilite prin programul actual de guvernare.

Conducere

Activitatea APM Dâmboviţa este coordonată de catre Mircea NISTOR, Director Executiv